Δρώμενα στο Καφενείο

Τετάρτη 29/3,19:30-21:30, Βιοηθική

Τετάρτη 29/3,19:30-21:30, Βιοηθική

Θα αφιερώσουμε τις επόμενες δύο Τετάρτες, 22 και 29 Μαρτίου, στο θέμα της Βιοηθικής. Μέσα από το εννοιολογικό και εξελικτικό πλαίσιο βιολογικής και εξελικτικής προσέγγισης επιδιώκεται η κατανόηση και περιγραφή των βασικών φιλοσοφικών και ηθικών ρευμάτων με αναφορές ειδικά στη Δυτική παράδοση σκέψης και στα υπό διαμόρφωση σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα Βιοηθικής.

 
Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της επιστημονικής αναζήτησης της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, και τα μεγάλα προβλήματα που προκύπτουν από βασικές πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην αυγή της τρίτης χιλιετίας. Επίσης τα κυριότερα προβλήματα κρίσης/κριτικής σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στους τομείς της υγείας, της έρευνας και της κοινωνικής ωφέλειας.
Ομιλητής: Ιωάννης Μαχαίρας Δρ. Βιολογίας


Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου είναι ελεύθερο για αναπαραγωγή
και υπάγεται σε άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Ελλάδα
Design by www.ideaton.gr L