Δρώμενα στο Καφενείο

Παρασκευή 2/6, Sunseed Desert Technology - παρουσίαση / project presentation

Παρασκευή 2/6, Sunseed Desert Technology - παρουσίαση / project presentation

Παρασκευή 2/6 στις 19.00 στο Συνεργατικό Καφενείο Ακαδημίας Πλάτωνος (Μοναστηρίου 140)

Παρουσίαση του περιβαλλοντικού project / οικοκοινότητα Sunseed Desert Technology, τι είναι, τι κάνει και πως μπορεί κανείς να συμμετάσχει σε ένα low-tech, sustainable project στην μοναδική έρημο της Ευρώπης.

www.sunseed.org.uk

For English see below

Το Sunseed Desert Technology είναι ένα περιβαλλοντικό project/ οικοκοινότητα στην έρημο της Αλμερίας, με μία ιστορία που ήδη μετράει 30 χρόνια. Ξεκίνησε ως ερευνητικό κέντρο για την εξεύρεση και ανάπτυξη περιβαλλοντικά ήπιων τεχνολογιών και εναλλακτικών τεχνικών για την καταπολέμηση του φαινομένου της ερημοποίησης στην πιο άνυδρη περιοχή της Ισπανίας (και της Ευρώπης γενικότερα).
Σήμερα, πέραν της ερευνητικής του δράσης, το Sunseed λειτουργεί πρωτίστως ως κέντρο βιωματικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εστιάζοντας κυρίως στην προώθηση ενός "αειφόρου" τρόπου ζωής (sustainable living) με διαστάσεις περιβαλλοντικές και κοινωνικές. Μέσα από τα εννέα τμήματα του Sunseed (Education, Communication, Facilitation, Ecoconstruction, Appropriate technology, Sustainable living, Drylands management, Organic gardens, Maintenence) και τη στήριξη των αντίστοιχων συντονιστών τους, τα μέλη της οικοκοινότητας έρχονται σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και αναπτύσσουν projects που στοχεύουν στην πρακτική βιωματική εκπαίδευση (learning by doing), ενασχόληση και ευαισθητοποίηση ως προς τις διάφορες πτυχές της αειφορίας και της μείωσης του συλλογικού περιβαλλοντικού "αποτυπώματος".
Πέραν αυτού, το Sunseed αποτελεί τόπο συνάντησης πολιτισμών, ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και γνώσης, καθώς και χώρος ιδιαίτερης πνευματικής αναζήτησης και ανάπτυξης, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Την Παρασκευή 02.05.2017 στις 19.00μμ σας καλούμε στο Συνεργατικό Καφενείο στην Ακαδημία Πλάτωνος για να μιλήσουμε και να γνωρίσουμε το Sunseed, τόσο ως eco-project όσο ως μέρος ενός ευρύτερου οικο-κινήματος στην Ισπανία, αλλά και να μοιραστούμε εμπειρίες και απόψεις από αντίστοιχα project σε Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμμετέχουν: Κώστας Σμπόνιας (Sunseed Education Coordinator) Μανόλια Βουγιούκαλου (ex- Sunseed Sustainable Living Coordinator)

Sunseed Desert Technology is an environmental project/ eco-community in the desert of Almeria, counting a history of 30 years. It started as a research center for the development of environmentally low impact technologies and alternative techniques for combating desertification on the most arid region of Spain (and Europe in general). Today, apart from its research activity, Sunseed functions mostly as a center of experiential non formal education with a distinct focus on the demonstration and promotion of a low impact lifestyle with environmental and social dimensions. Through its nine Departments (Education, Communication, Facilitation, Eco-construction, Appropriate technology, Sustainable living, Drylands management, Organic gardens, Maintenance) and the support of their Coordinators, the members of the community get involved with various activities and develop projects which aims to the practical/ experiential learning, as well as the raise of awareness related to the different aspects of sustainability and the reduction of our environmental footprint. Moreover, Sunseed is meeting point of cultures, exchange of ideas and knowledge, as well as place of spiritual inquisition and research, both in personal as in collective level. On Friday 02.05.2107 at 19.00pm we welcome you to talk about Sunseed, as an eco-project and as a part of a wider ecologic movement in Spain. Also we can share experiences and opinions related to similar projects in Greece and abroad.


Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου είναι ελεύθερο για αναπαραγωγή
και υπάγεται σε άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Ελλάδα
Design by www.ideaton.gr L