Δρώμενα στο Καφενείο

Κυριακή 29/10, Ταξίδια στις Ετεροτοπίες - Παρουσίαση Μοιράσματος

Κυριακή 29/10, Ταξίδια στις Ετεροτοπίες - Παρουσίαση Μοιράσματος

Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017, από 14.00 έως 16.30, στο Συνεργατικό καφενείο της Ακαδημίας Πλάτωνα, το Ευρωπαϊκό Χωριό, σε συνεργασία με την ομάδα Συνέργειες, διοργανώνει μια παρουσίαση μοιράσματος των εκπαιδευτικών ταξιδιών, μη τυπικής εκπαίδευσης, “Ετεροτοπίες” τα οποία πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο 2017 στη Γαλλία και το Σεπτέμβρη 2017 στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα ταξίδια αποτελούν μέρος του διετούς προγράμματος Idea(l)s in action, που συνδιοργανώνονται από τις οργανώσεις Via brachy (Γαλλία), Forme (Ιταλία), New Loops (Πορτογαλία), Cinergies (Ελλάδα) και European Village (Ελλάδα). To πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Erasmus+.
     Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες αυτών των ταξιδιών, αφηγούνται ιστορίες και παρουσιάζουν ιδέες και εργαλεία, χρήσιμα σε νέους και νέες από αδύναμες κοινωνικές ομάδες, άτομα που εργάζονται συλλογικά και άτομα που παράγουν κοινωνικό έργο. Η παρουσίαση πραγματοποιείται με διαδραστικό τρόπο, χρήση οπτικοακουστικών μέσων και κλείνει με ένα μουσικό δρώμενο. Η γλώσσα της παρουσίασης είναι τα Ελληνικά, αν χρειαστεί υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης από/σε Αγγλικά.

Trips to Eterotopias
 
EN//
     On Sunday 29 October 2017, from 14.00 to 16.30, in the cooperative Cafe of Plato´s Academy, European Village in collaboration with Synergies, shares the experience of the educational trips of non formal education, Eterotopias, that were implemented in July 2017 in France and in September 2017 in Greece. These trips are part of the 2 year long programme, Idea(l)s in action, that is co organized by the grassroots organizations Via brachy (France), Forme (Ιtaly), New Loops (Portugal), Cinergies (Greece) και European Village (Greece). The programme is financed by Erasmus+.
     The participants of the trip will tell stories, and will present ideas and tools, useful to young people from excluded social categories, people that work collectively and people that produce social work. The presentation is interactive with audio-visual support, and will close with music. The language is Greek, and if needed, with simultaneous translation into/from English.


Links:

Via Brachy

forme

n.e.w. loops

cinergies

European villageΤο περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου είναι ελεύθερο για αναπαραγωγή
και υπάγεται σε άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Ελλάδα
Design by www.ideaton.gr L