Ευρωπαϊκά προγράμματα

Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικό με επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό.

go women affair click here
my husband cheated on me married men that cheat how many men have affairs
redirect will my husband cheat again infidelity

Το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci προωθεί τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων, φορέων, οργανισμών, ή επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού χώρου που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Στα πλαίσια του προγράμματος επιχορηγούνται σχέδια κινητικότητας και συνεργασίας καθώς και δραστηριότητες κατάρτισης που πραγματοποιούνται στις 33 συμμετέχουσες χώρες, δηλαδή τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, την Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία καθώς και τις υπό ένταξη χώρες, Κροατία και Τουρκία.


Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου είναι ελεύθερο για αναπαραγωγή
και υπάγεται σε άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Ελλάδα
Design by www.ideaton.gr L