Δρώμενα στο Καφενείο

Σάββατο 11/5, Εργαστήρια Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού

Σάββατο 11/5, Εργαστήρια Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού

από τις 12.00 έως τις 19.00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/5/19

ΕΠΙΠΕΔΟ Α’- Ώρα 12.00-15.00
Το α’ επίπεδο αφορά όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει το εισαγωγικό εργαστήρι, γνωρίζουν την δομή του και θέλουν να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους στο Ηπειρώτικο πολυφωνικό τρα-γούδι, συμμετέχοντας ενεργά στους διαφορετικούς ρόλους, και μαθαίνοντας νέα τραγούδια από διαφορετικές περιοχές.
Οι αναπνοές, η αναζήτηση της δυναμικής της φωνής και το παιχνίδι της παραγωγής διαφορετι-κών ηχοχρωμάτων, η καλλιέργεια και η υποστήριξη της φωνής γενικότερα, είναι μέρος του ζε-στάματος αλλά και ένας από τους βασικούς στόχους του εργαστηρίου. Υποστηρίζεται και ενθαρ-ρύνεται η δημιουργική έκφραση μέσα από φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β’- Ώρα 16.00-19.00
Το β’επίπεδο αφορά το επόμενο επίπεδο αρχαρίων που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στο Η-πειρώτικο πολυφωνικό τραγούδι και στους διαφορετικούς ρόλους του, μαθαίνοντας νέα τραγού-δια από διαφορετικές περιοχές. Οι αναπνοές, η αναζήτηση της δυναμικής της φωνής και το παι-χνίδι της παραγωγής διαφορετικών ηχοχρωμάτων, η καλλιέργεια και η υποστήριξη της φωνής γενικότερα, είναι μέρος του ζεστάματος αλλά και ένας από τους βασικούς στόχους του εργαστη-ρίου. Υποστηρίζεται και ενθαρρύνεται η δημιουργική έκφραση μέσα από φωνητικούς αυτοσχε-διασμούς.

Διδασκαλία: Αρετή Μίγγου
Πληροφορίες στο email: [email protected] κ΄στο κιν. 6977366047.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 140 κ΄ ΤΗΛΕΦΑΝΟΥΣ

Σύντομο βιογραφικό

Η Αρετή Μίγγου είναι μουσικός, μουσικοπαιδαγωγός, περφόρμερ. Έχει διδάξει ελληνικά παραδο-σιακά κρουστά στα Μουσικά σχολεία Ιλίου και Πειραιά αλλά και σε άλλους χώρους και ωδεία από το 1998. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πεντατονική κλίμακα και την Ηπειρώτικη πολυφωνία, της περιοχής από όπου κατάγεται, ασχολείται από το 2007 με την έρευνα και διδασκαλία του Ηπειρώτι-κου Πολυφωνικού τραγουδιού. Έχει πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής. Έχει παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων τραγουδιού και τεχνικής του, όπως και σεμινάρια σχετικά με την φωνή, την αναπνοή και το σώμα. Ιδρύτρια του εγχειρήματος “Πολυφωνικό Καφενείο”, που αφορά μαθήματα - σεμινάρια Ηπειρώτικου Πολυφωνικού τραγου-διού, σε συνεργασία με το Καφενείο στην Ακαδημία Πλάτωνος, συντονίζει μουσικές παραστάσεις, με σχήματα αποτελούμενα από 4 έως 14 άτομα. Έχει πτυχίο Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff και διδάσκει σε παιδιά και παιδαγωγούς. Συντονίζει σεμινάρια για τον ρυθμό, με κρουστά, φωνή και κίνηση (Ο Ρυθμός Μέσα μας). Παρακολουθεί την εκπαίδευση στην "Χοροθεραπεία μέσω του ρυθ-μού" ( Expression Primitive) σε Ελλάδα και Γαλλία. Συνεργάζεται με χοροθεατρικές ομάδες και μουσικά σχήματα, σε παραστάσεις και συναυλίες, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συνθέτει την δική της μουσική, όπου συχνά αναμειγνύει ρυθμούς και ήχους από διαφορετικές μουσικές κουλτούρες. Ιδρυ-τικό μέλος του μουσικού σχήματος “Lyre’n’Rhapsody”, με δύο άλμπουμ Awakening the muse και Kirke όπως και το πρόσφατο άλμπουμ Aegean, σε συνεργασία με Κινέζους μουσικούς, δεξιοτέχνες παραδοσιακών οργάνων της κουλτούρας τους, όπου μαζί αυτοσχεδιάζουν, δημιουργούν την μουσι-κή τους με έμπνευση από παραδοσιακές και αρχαίες μελωδίες και ρυθμούς


Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου είναι ελεύθερο για αναπαραγωγή
και υπάγεται σε άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Ελλάδα
Design by www.ideaton.gr L