Δρώμενα στο Καφενείο

Εργαστήρια Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού

Εργαστήρια Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού

Σάββατο 1/6/19 και Σάββατο 8/6/19

Εργαστήρια Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού
Σάββατο 1/6/19 κ’ 8/6/19 στο Συνεργατικό Καφενείο Ακαδημίας Πλάτωνος (Μοναστηρίου 140 & Τηλεφάνους)

Ώρα 12.00-15.00
Το τμήμα αφορά όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει το εισαγωγικό εργαστήρι, γνωρίζουν την δομή και θέλουν να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους στο Ηπειρώτικο πολυφωνικό, συμμετέχο-ντας ενεργά και μαθαίνοντας νέα τραγούδια από διαφορετικές περιοχές της Ηπείρου. Σε αυτό το στάδιο, φτάνοντας στο τέλος των εργαστηρίων του έτους, δίνεται έμφαση στους διαφορετικούς ρόλους και φωνές μέσα στα πλαίσια της ομάδας και στην ομαδικότητα του τραγουδίσματος, κα-θώς επίσης και στην ανάπτυξη της σύνδεσης των συμμετεχόντων, μέσα από την επανάληψη των ήδη γνωστών τραγουδιών αλλά και με νέων άγνωστων. Η σύνδεση των μελών θεωρείται σχεδόν απαραίτητο συστατικό στοιχείο και παράγοντας επιτυχίας της μουσικής συνύπαρξης.
Οι αναπνοές, η αναζήτηση της δυναμικής της φωνής και το παιχνίδι της παραγωγής διαφορετι-κών ηχοχρωμάτων, η καλλιέργεια και η υποστήριξη της φωνής γενικότερα, είναι μέρος του ζε-στάματος αλλά και ένας από τους βασικούς στόχους του εργαστηρίου. Υποστηρίζεται και ενθαρ-ρύνεται η δημιουργική έκφραση μέσα από φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς.

Ώρα 16.00-19.00
Το τμήμα αφορά όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει το εισαγωγικό εργαστήρι, γνωρίζουν την δο-μή και θέλουν να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους στο Ηπειρώτικο πολυφωνικό, συμμετέχοντας ενεργά και μαθαίνοντας νέα τραγούδια από διαφορετικές περιοχές της Ηπείρου. Σε αυτό το στά-διο, φτάνοντας στο τέλος των εργαστηρίων του έτους, δίνεται έμφαση στους διαφορετικούς ρό-λους και φωνές μέσα στα πλαίσια της ομάδας και στην ομαδικότητα του τραγουδίσματος, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της σύνδεσης των συμμετεχόντων, μέσα από την επανάληψη των ήδη γνωστών τραγουδιών αλλά και με νέων άγνωστων. Η σύνδεση των μελών θεωρείται σχεδόν απαραίτητο συστατικό στοιχείο και παράγοντας επιτυχίας της μουσικής συνύπαρξης.
Οι αναπνοές, η αναζήτηση της δυναμικής της φωνής και το παιχνίδι της παραγωγής διαφορετι-κών ηχοχρωμάτων, η καλλιέργεια και η υποστήριξη της φωνής γενικότερα, είναι μέρος του ζε-στάματος αλλά και ένας από τους βασικούς στόχους του εργαστηρίου. Υποστηρίζεται και ενθαρ-ρύνεται η δημιουργική έκφραση μέσα από φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς.

Διδασκαλία: Αρετή Μίγγου
Πληροφορίες στο email: [email protected] κ΄στο κιν. 6977366047.

Σύντομο βιογραφικό
Η Αρετή Μίγγου είναι μουσικός, μουσικοπαιδαγωγός, περφόρμερ. Έχει διδάξει ελληνικά παραδο-σιακά κρουστά στα Μουσικά σχολεία Ιλίου και Πειραιά αλλά και σε άλλους χώρους και ωδεία από το 1998. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πεντατονική κλίμακα και την Ηπειρώτικη πολυφωνία, της περιοχής από όπου κατάγεται, ασχολείται από το 2007 με την έρευνα και διδασκαλία του Ηπειρώτι-κου Πολυφωνικού τραγουδιού.
Έχει δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής και έχει παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων και σεμιναρίων σχετικά με την φωνή και αναπνοή. Ιδρύτρια του εγχειρήματος “Πολυ-φωνικό Καφενείο”, που αφορά μαθήματα - σεμινάρια Ηπειρώτικου Πολυφωνικού τραγουδιού, σε συνεργασία με το Καφενείο στην Ακαδημία Πλάτωνος, συντονίζει μουσικές παραστάσεις, με σχή-ματα αποτελούμενα από 4 έως 14 άτομα.
Έχει πτυχίο Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff και διδάσκει σε παιδιά και παιδαγωγούς. Συντονίζει σεμινάρια για τον ρυθμό, με κρουστά, φωνή και κίνηση (Ο Ρυθμός Μέσα μας). Παρακολουθεί την εκπαίδευση στην "Χοροθεραπεία μέσω του ρυθμού" ( Ex-pression Primitive) σε Ελλάδα και Γαλλία και έχει πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης από το Πάντειο Πα-νεπιστήμιο.
Συνεργάζεται με χοροθεατρικές ομάδες και μουσικά σχήματα, σε παραστάσεις και συ-ναυλίες, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συνθέτει την δική της μουσική, όπου συχνά αναμειγνύει ρυθ-μούς και ήχους από διαφορετικές μουσικές κουλτούρες.
Ιδρυτικό μέλος του μουσικού σχήματος “Lyre’n’Rhapsody”, με δύο άλμπουμ Awakening the muse και Kirke όπως και το πρόσφατο άλ-μπουμ Aegean, σε συνεργασία με Κινέζους μουσικούς, δεξιοτέχνες παραδοσιακών οργάνων της κουλτούρας τους, όπου μαζί αυτοσχεδιάζουν, δημιουργούν την μουσική τους με έμπνευση από πα-ραδοσιακές και αρχαίες μελωδίες και ρυθμούς.


Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου είναι ελεύθερο για αναπαραγωγή
και υπάγεται σε άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Ελλάδα
Design by www.ideaton.gr L