Συμβαίνουν και μας αρέσουν

Φεστιβάλ των Κοινών - CommonsFest - 2014

Φεστιβάλ των Κοινών - CommonsFest - 2014

Το Φεστιβάλ των Κοινών θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 9, 10 & 11 Μαΐου 2014.

Το Φεστιβάλ των Κοινών αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προώθηση της ελεύθερης γνώσης και της ομότιμης συνεργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση των κοινών. Οι εργασίες του τριήμερου Φεστιβάλ περιλαμβάνουν ομιλίες, συζητήσεις, έκθεση και εργαστήρια, που σκοπό έχουν να αναδείξουν καινοτόμες πρακτικές και συνεργατικές δράσεις που καλύπτουν όλες τις πτυχές της καθημερινότητας.


Ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής
Σας καλούμε να συμμετέχετε κι εσείς στο Φεστιβάλ των Κοινών για να μοιραστείτε μαζί μας το όραμα για την ανοικτή κουλτούρα, την ομότιμη διαχείριση ιδεών και αγαθών, την ελεύθερη γνώση και τα κοινά γενικότερα. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκετε εδώ ή απαντώντας σε αυτό το e-mail δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας.
Παρακαλούμε οι προτάσεις σας να έχουν υποβληθεί μέχρι τη 1η Μαρτίου 2014.
 

Δράσεις
Έχοντας συμμετάσχει και πραγματοποιήσει ήδη αρκετές ενέργειες για τη προώθηση των κοινών, συνεχίζουμε δυναμικά εντάσσοντας στο πλαίσιο των προ-φεστιβαλικών μας δράσεων την Δημιουργία ανοικτού σπορείου καλοκαιρινών φυτών που διοργανώνεται από το Πελίτι Ηρακλείου & το Δήμο Αρχανών και Αστερουσίων στο Πύργο Μονοφατσίου το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Προωθήστε το ελεύθερα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα μας commonsfest.info

στα Αγγλικά

CommonsFest will be held for the second consecutive year in Heraklion, Crete on 9 , 10 & 11 May 2014.

 
CommonsFest is an initiative for promoting free knowledge and peer collaboration for the creation and management of the commons. The events of the three-day festival include lectures, discussions, an exhibition and workshops, designed to highlight innovative practices and collaborative actions that cover all aspects of everyday life.


Open invitation
We invite you to participate too, in CommonsFest, to share our vision for the open culture, peer management ideas and goods, freedom of knowledge and the commons. You can submit a proposal by filling out the form here or replying to this e-mail indicating your interest.
Please suggestions to be submitted until March 1st, 2014.
 

Events
Having participated and organized already several events to promote the commons, we continue integrating in our pre-festival events the Creation of open seedbed for summer plants organized by Peliti team of Heraklion and the Municipality of Archanon and Asterousion at Pyrgos Monofatsiou on Saturday the 15th of February. Read more here.

Please share freely.

For more information check our website commonsfest.info


Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου είναι ελεύθερο για αναπαραγωγή
και υπάγεται σε άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Ελλάδα
Design by www.ideaton.gr L